Ceny
Tłumaczenia liczy sie zwyczajnie według objętości tekstu. My liczymy tak zwane „wiersze unormowane”. Jeden wiersz unormowany wynosi 55 uderzeń klawiszem. Za niektóre dokumenty, np. akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, zaświadczenie o zameldowaniu lub zaświadzenie o zdolności zawarcia małżeństwa, mamy stałe ceny.

Honorarium za wiersz jest zależne od trudności tłumaczenia i jest do uzgodnienia. Oprócz honorarium można uzgodnić cenę ryczaltową.
Za międzykulturalne towarzyszenie do Niemiec honorarium powinno być uzgodnione osobno.

Honorarium za czynności adwokackie wynika z Ustawy o wynagrodzeniu adwokatów [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz]. W szczególnych przypadkach można uzgodnić honorarium indywidualnie.
 
German (Deutschland)Polish (Poland)